วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

ถ่านข้าวโพด

ถ่านข้าวโำพดนั้นมีสรรพคุูณในการลดกลิ่นอับชื้นและด้วยรูปทรงที่ผ่านการอัดแท่งจึงเหมาะแก่การนำมาบรรจุเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

Sketch Idea

Sketch LogoPattern Package
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...